سلوک عشق

سلوک عشق چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
عناوین اصلی :
روز شمار
ثانیه دقیقه ساعت روز
فرم ثبت نام در سوگواره
تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات

در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت برگزار شد:

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ صبح با ...

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق
اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت برگزار شد:

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ صبح با ...

قابل توجه دانشگاهیان استان گیلان،مهلت ارسال آثارسوگواره عاشورائی سلوک عشق تمدیدشد

قابل توجه دانشگاهیان استان گیلان،مهلت ارسال آثارسوگواره عاشورائی سلوک عشق تمدیدشد

قابل توجه دانشگاهیان استان گیلان،مهلت ارسال آثارسوگواره عاشورائی سلوک عشق تمدیدشد   قابل توجه دانشگاهیان استان ...

مراحل تبلیغات و اطلاع رسانی سوگواره در سطح دانشگاههای استان

به گزارش دبیرخانه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

مراحل تبلیغات و اطلاع رسانی سوگواره در سطح دانشگاههای استان

تبلیغات اولین سوگواره عاشورایی سلوک عشق در سطح دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی استان گیلان انجام شد. بنرها و پوستر در ...

جلسه کمیته اجرایی سوگواره عاشورایی سلوک عشق ویژه دانشگاهیان استان گیلان

به گزارش سلوک عشق؛

جلسه کمیته اجرایی سوگواره عاشورایی سلوک عشق ویژه دانشگاهیان استان گیلان

صبح امروز دوازدهم مهرماه ۹۶ اولین جلسه کمیته اجرایی سوگواره عاشورایی سلوک عشق ویژه دانشگاهیان استان گیلان در سالن ...

حامیان

در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت برگزار شد:

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ صبح با ...

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق
اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت برگزار شد:

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق اختتامیه سوگواره عاشورایی سلوک عشق روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ صبح با ...

قابل توجه دانشگاهیان استان گیلان،مهلت ارسال آثارسوگواره عاشورائی سلوک عشق تمدیدشد

قابل توجه دانشگاهیان استان گیلان،مهلت ارسال آثارسوگواره عاشورائی سلوک عشق تمدیدشد

قابل توجه دانشگاهیان استان گیلان،مهلت ارسال آثارسوگواره عاشورائی سلوک عشق تمدیدشد   قابل توجه دانشگاهیان استان ...

مراحل تبلیغات و اطلاع رسانی سوگواره در سطح دانشگاههای استان

به گزارش دبیرخانه سوگواره عاشورایی سلوک عشق

مراحل تبلیغات و اطلاع رسانی سوگواره در سطح دانشگاههای استان

تبلیغات اولین سوگواره عاشورایی سلوک عشق در سطح دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی استان گیلان انجام شد. بنرها و پوستر در ...

جلسه کمیته اجرایی سوگواره عاشورایی سلوک عشق ویژه دانشگاهیان استان گیلان

به گزارش سلوک عشق؛

جلسه کمیته اجرایی سوگواره عاشورایی سلوک عشق ویژه دانشگاهیان استان گیلان

صبح امروز دوازدهم مهرماه ۹۶ اولین جلسه کمیته اجرایی سوگواره عاشورایی سلوک عشق ویژه دانشگاهیان استان گیلان در سالن ...

روز شمار
ثانیه دقیقه ساعت روز
فرم ثبت نام در سوگواره
تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
حامیان